dinsdag 25 oktober 2016

de herfst van 2016 – 21


dinsdag 4 oktober

Eergisterenavond kwamen hier drie vrienden samen om het over cohousing te hebben. Niemand van ons vieren moet ervan overtuigd worden dat deze woonvorm heel wat voordelen oplevert: ecologische maar ook economische. Volgens S., die het initiatief op gang trok, zou het voor elk van ons een goedkopere oplossing zijn. Ik voel ervoor, maar ik voel meteen ook hoe ik ervoor terugschrik om mijn comfortzone prijs te geven. Het kortetermijndenken van de status-quo botst met een keuze voor de lange termijn. Het zal moed vergen om in het project in te stappen. Maar is dat niet de moed die onze hele maatschappij aan de dag zal moeten leggen?

Ik hield voor de periodiek De Bond van De Gezinsbond van 1 tot en met 6 oktober een dagboek bij. Het verscheen op 21 oktober en dit is de bijdrage van 4 oktober.

4492

Erfurt (D) - 160808

maandag 24 oktober 2016

wolken 2100wolkenfragment uit Elvis Peeters, Wij

2100
Al dagen stroomde de regen, we keken uit over de mistroostige daken van de wijk, daarachter lag een horizon die zich in grijze wolken hulde, de ruiten waren vuil, het was onmogelijk helder te zien. (99)

de herfst van 2016 – 20


Ik heb mijzelf het voorbije weekend op een prettige manier maar misschien toch met een grotere dosis dan goed voor me is met de vergankelijkheid geconfronteerd en de vraag is nu of ik daar wijzer van ben geworden. Er waren twee mogelijkheden om mijn bezit met cultuurgoederen uit te breiden, voorwerpen die, zoals ik dan geneigd ben te verwachten, de kwaliteit van mijn leven zouden moeten verhogen. Maar er hangen wel veel rafeltjes van eindigheid aan vast – en dat stemt tot ootmoed. Of weemoed, maar dat is een niet helemaal verschillend soort moed.

Bij het veilinghuis Bonte, hier een paar straten verder, waren er kijkdagen. Mijn oog viel er op een pasteltekening, die mij onder meer door de datum in de rechterbenedenhoek intrigeerde: 1914. De voorstelling stond daarmee in groot contrast, ik bericht er later nog wel over. Wat mij opviel in het veilinghuis, was de hoge leeftijd van de meeste belangstellenden. Sommigen waren al een heel eind de pensioenleeftijd voorbij – het zette mij aan het denken over de hardnekkigheid van het verzamelinstinct. Wat zegt het over de aandrang om te kopen en te vergaren, wanneer er misschien nog maar enkele jaren overblijven om van het verworvene te genieten? Hoe ijdel worden die verzamelingen, in het licht van de naderende dood? Een soort van doodsontkenning kenmerkt toch altijd de collectioneur, of positief uitgedrukt: het verzamelen is een hardnekkige uiting van levensdrift. Elke verzameling wordt aangelegd alsof de dood niet bestaat. Of dan toch minstens alsof de eigen dood niet bestaat.

In de bibliotheek was het dan weer tijd voor de halfjaarlijkse boekenverkoop. De overtollige en versleten boeken worden voor een habbekrats te koop aangeboden. Ik ga er altijd heen, en kom iedere keer met een veel te hoge stapel thuis. Want wanneer ga ik het allemaal gelezen krijgen? Steeds vaker overvalt mij de zeer concrete angst: boeken zijn een goed en troostend gezelschap, maar steeds nadrukkelijker schreeuwen op die lange planken geparkeerde individuele exemplaren uit dat zij niet meer door mij gelezen zullen worden. En dan vraag ik mij natuurlijk af waarom ik mij ertoe laat verleiden om zoveel boeken te blijven aanslepen. Welk psychologisch (verdringings)mechanisme is hier aan het werk?